ALEXA Z.

STYLIST

Photographer: Evgeniya Minaeva

Talent: Alexa Zabriskie

Beauty: Krisi Vaughn

Wardrobe from Phlemuns, Anna Kiki, Olya Kosterina